Smart asset monitoring
Bekijk onze producten

Voor een future proof infra

We vragen meer en meer van ons wegennet, onze tunnels, bruggen, sluizen en spoorwegen. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om inzicht te krijgen in de prestaties van deze assets en om voorruit te kijken.

Joost & Tessa stelt u in staat om realtime inzicht te verkrijgen in deze prestaties. Hierdoor kunnen beslissingen sneller en daadkrachtiger genomen worden. Onze filosofie is hierbij om reeds beschikbare data vanuit assets te gebruiken en u in staat te stellen deze data te verbinden met prestatie indicatoren. Hiermee werken we samen met onze klanten aan een future proof infra!